Harm Jan Zondag College

Naam school: Harm Jan Zondag Junior College(Onderdeel van het Zernike College, met een eigen zorgstructuur)
Functie en naam Contactpersoon: Wim van den beld, zorgcoördinator
Adres: Vondellaan 83   9721 LD Groningen
Email: [e-mail afgeschermd]
Telefoonnummer: 050 3656670
1. Is er in het beleid van de school expliciet ruimte voor kinderen die qua gedrag afwijken van de norm: leerlingen met bijvoorbeeld PDD-nos, ADHD, Asperger, angststoornissen, Gilles de la Tourette?  Ja, Het zorgteam is erop voorbereid om deze leerlingen te begeleiden en intern hulp te bieden; waar mogelijk/nodig extern met individueel toegepaste hulp binnen de school

2. Hoeveel tijd, ruimte en personeel is er om kinderen met deze internaliserende gedragsproblemen(met niveau HAVO/VWO) te ondersteunen bij hun leerproces? Tijd en ruimte zijn onder meer afhankelijk van de externe geldstromen (Renn4 gelden e.d.), De school beschikt over een vast zorgteam: zorgcoördinator, ambulant begeleider en psycholoog/orthopedagoog, leerlingbegeleider, RT docent, en stagiaires, die binnen de school dagelijks zorg kunnen bieden.Het personeel: docenten en mentoren werken met handelingsplannen (2007-2008 voor alle zorg leerlingen). Fasegewijs worden docenten getraind in het omgaan met allerhande gedragsproblemen.

3. Hoe realiseert u de benodigde motivatie bij uw personeel, hoe kan men zich verdiepen in de problematiek van onze kinderen? Ons pedagogisch denken en handelen wordt zoveel mogelijk gebaseerd op “denken vanuit de positie van het kind” Een belangrijk deel van de leerlingbesprekingen wordt besteed aan zorg voor leerlingen; wij hebben twee mentoren per klas: onderlinge interactie werkt motiverend.Docenten worden vrijwillig en verplicht bijgeschoold, zowel intern als extern. Een deel van ons docententeam heeft de leergang LWOO met succes afgerond

4. Hoe ziet uw aanbod voor dit soort leerlingen er momenteel uit? De leerlingen zijn bij ons gewoon onderdeel van de groep; zij worden door de omgeving geaccepteerd. Er wordt rekening gehouden met de groepsgrootte. Leerlingen krijgen extra begeleiding en ondersteuning van mentoren, RT docent en leerling begeleider. Vaak hebben deze leerlingen een stagiaire pedagogiek als vaste begeleider voor alle noodzakelijke gesprekken. Mentoren en docenten handelen vanuit het handelingsplan.Contacten met ouders en eventueel externe instanties zijn veelvuldig om op de goede lijn te blijven.

5.Welke criteria hanteert de school bij aanname.Cito score, onderwijskundig rapport, allerhande informatie van hulpverlenende instellingen, contact met de basisschool, intake gesprek met ouders en leerling.Bij zorgleerlingen worden alle gegevens gescreend door de zorgcoördinator en de ambulant begeleider: wij willen er zeker van zijn dat we de leerling ook daadwerkelijk kunnen helpen. Als wij daar niet van overtuigd zijn wijzen we de leerling af.    

6. Welk beleid voert de school bij problemen die leerlingen op school ondervinden (leren, gedragsmatig, sociaal functioneren, in de groep etc.)
Een leerling is bij ons in principe altijd onderdeel van de groep. In alle gevallen leiden problemen tot bespreking in de leerlingbespreking en het zorgoverleg. In alle gevallen wordt een passende oplossing gezocht, die kan variëren van een goed gesprek tot en met interne time out, waar leerlingen gedurende zes weken intensief worden gevolgd en begeleid.Deze website is geconstrueerd in opdracht van het platform HAVOplus door Aducom Software. Financieel is ze mogelijk gemaakt door de Taskforce Handicap en Samenleving. De inrichting en inhoud komt voor rekening van leden van het platform. Domino Design tekende voor het grafisch ontwerp. Onderliggende techniek zijn Open Source componenten van het CMS e107.